Kalendarz imprez na rok 2022 opracowano na podstawie informacji przesłanych przez placówki oświatowe, instytucje kultury oraz jednostki gminne. Cykliczne najważniejsze imprezy to:

  • 10.04. 48. Maraton Dębno - organizator OSiR www.maratondebno.pl
  • 23.04. Turniej Tańca Nowoczesnego KEEP ART - organizator Szkoła Tańca KEEP, DOK www.dok.org.pl
  • 27-28.05. Dni Dębna - organizator DOK, miejsce teren nad jeziorem www.dok.org.pl
  • 24.06. Powitanie lata - organizator DOK, OSiR, miejsce plaża miejska www.dok.org.pl
  • 01-03.07. Triada Teatralna - organizator DOK, miejsce DOK, www.dok.org.pl
  • 27.08. Pożegnanie lata - organizator DOK, miejsce teren nad jeziorem www.dok.org.pl
  • 10.12. IV Dębnowski Jarmark Świąteczny - organizator: DOK, OSiR, Urząd Miejski w Dębnie, miejsce Plac Konstytucji 3 Maja www.debno.pl

Szczegółowy wykaz wszystkich imprez znajduje się w poniższym załączniku.