Powiększ zdjęcia. Zajęcia w kole młody empiryk w SarbinowieUczniowie pięciu szkół podstawowych korzystają z dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, rozwijających i podnoszących kompetencje kluczowe. Planowane są również wyjazdy edukacyjne m.in. na Zielone Szkoły. Nauczyciele mają możliwość skorzystania z kursów doszkalających oraz studiów podyplomowych. Do placówek trafiły już materiały biurowe oraz zakupione zostaną pomoce dydaktyczne. Łączna wartość realizowanych projektów to ponad 1,3 mln złotych, w tym 1,2 mln złotych to unijne dofinansowanie.

W Szkole Podstawowej nr 1 w Dębnie nauczyciele przeprowadzają dla uczniów doradztwo edukacyjno – zawodowe, kółka: matematyczne, informatyczne, z języka angielskiego, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze przedmiotowe, logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne oraz indywidualne i specjalistyczne. Placówka zaplanowała także wyjazdy edukacyjne m.in. do Wrocławia i Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej. Nauczyciele podnoszą swoje kompetencje uczestnicząc w szkoleniach z wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), dzięki czemu wykorzystywać będą nowoczesne technologie i metody pracy. Wsparciem będą pomoce dydaktyczne, które zostaną zakupione do placówki m.in. rzutnik multimedialny z ekranem, tablica interaktywna, laptopy oraz pakiety edukacyjne multimedialne i inne. Ponadto w szkole powstaną punkty dostępu sieci wi- fi. Do pracowni szkolnych trafi również niezbędne wyposażenie, aby prowadzić nauczanie oparte na eksperymencie.

Poprawa jakości kształcenia podstawowego w SP nr 1 w Dębnie, wartość projektu 328 492,50 zł, wartość dofinansowania 295 643,24 zł.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Cychrach skorzystają z szeregu zajęć rozwijających kompetencje: matematycznych, informatycznych, z języka angielskiego, dydaktyczno – wyrównawczych oraz zajęć indywidualnych tj. logopedycznych socjoterapeutycznych, czy korekcyjno - kompensacyjnych. Przewidziano także doradztwo edukacyjno – zawodowe, w tym wyjazdy do szkół średnich oraz wizyty w zakładach pracy. Dla rodziców przewidziano konsultacje i porady, które będą poruszać tematy m.in. problemów wychowawczych i edukacyjnych. Nauczyciele maja możliwość podnoszenia swoich kompetencji poprzez udział w studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach, także z wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Wprowadzenie nowoczesnych metod nauczania ułatwi sprzęt taki jak: tablice interaktywne, laptopy, projektory, wizualizery, drukarka laserowa, czy aparat fotograficzny. Ponadto wyposażone zostaną także pracownie szkolne w niezbędne pomoce dydaktyczne, które pozwolą uczniom prowadzić eksperymenty i poznawać zachodzące zjawiska w przyrodzie. Na dzieci czekają też ciekawe wyjazdy edukacyjne do Wolińskiego Parku Narodowego i Warszawy do Centrum Nauki Kopernika.

Poprawa jakości kształcenia podstawowego w SP Cychry, wartość projektu 259 509,37 zł, wartość dofinansowania 233 558,43 zł.

W Sarbinowie uczniowie wezmą udział w doradztwie edukacyjno – zawodowym, co przygotuje ich do świadomego planowania kariery. Mają też możliwość korzystania z szerokiego wachlarza zajęć: matematycznych, dydaktyczno – wyrównawczych przedmiotowych, przyrodniczych. Przygotowano także koła zainteresowań m.in.: języka niemieckiego, humanistyczne, artystyczne oraz nauki programowania. Przewidziano także zajęcia indywidualne, takie jak: zajęcia badawcze testami psychologiczno – pedagogicznymi, terapia zajęciowa, logopedia, czy gimnastyka korekcyjna Ponadto dzieci wybiorą się na wycieczkę do Warszawy. Do szkoły trafią ciekawe pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć i eksperymentów. Będą to laptop, teleskop, kwasomierz, globus, obrotowa mapa nieba, wizualizer, aparat fotograficzny i wiele innych. Nauczyciele skorzystają z kursów i studiów podyplomowych, w tym podnoszeniu umiejętności z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).

Poprawa jakości kształcenia podstawowego w SP Sarbinowo, wartość projektu 229 944,37 zł, wartość dofinansowania 206 949,93 zł.

Szkoła Podstawowa w Smolnicy to kolejna placówka, w której poprawi się jakość kształcenia. Uczniowie mogą wybierać z wielu różnorodnych zajęć i kołek zainteresowań: matematycznych, informatycznych, języka angielskiego, korekcyjno – kompensacyjne, przyrodnicze, piktogramy, czy warsztaty informacyjno – komunikacyjne. Przeprowadzone zostaną także warsztaty kształtowania i rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Zaplanowano jednodniowe wycieczki edukacyjne do Poznania i Szczecina oraz wyjazdy na Zieloną Szkołę. Dla nauczycieli przygotowano doskonalenie zawodowe w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). A do szkoły zakupione zostaną m.in. laptopy, tablica interaktywna oraz inne pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć.

Poprawa jakości kształcenia podstawowego w SP Smolnica, wartość projektu 197 100,00 zł, wartość dofinansowania 177 390,00 zł.

W Szkole Podstawowej w Różańsku podobnie, jak w pozostałych placówkach uczniowie będą mogli korzystać z doradztwa zawodowego, zajęć matematycznych, przyrodniczych, z języka angielskiego, informatycznych, dydaktyczno – wyrównawczych, rewalidacyjno – wychowawczych, czy logopedycznych. Ciekawą propozycją dla dzieci jest także koło młodych dziennikarzy, kompetencji manualnych, czy zajęcia rozwijania wrażliwości emocjonalnej oraz spotkania z psychologiem. Kolejną atrakcją dla uczniów będzie wycieczka do Gdańska. Zaplanowano także wyjazdy do ciekawych miejsc przyrodniczych np. Woliński Park Narodowy oraz edukacyjnych, takich jak: oczyszczalnia ścieków, czy składowisko odpadów. Szkoła zostanie wyposażona w materiały niezbędne do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Zakupione zostaną: tablice interaktywne, laptopy, tablety, projektor, drukarka, aparat fotograficzny oraz wizualizer. Trafią tu także pomoce dydaktyczne np. mikroskopy, zestawy do eksperymentów usprawniające i rozwijające umiejętności uczniów. Nauczyciele przejdą kursy i szkolenia, w tym w zakresie technologii TIK.

Poprawa jakości kształcenia podstawowego w SP Różańsko, wartość projektu 328 492,50 zł, wartość dofinansowania 295 643,25 zł.

Do wszystkich szkół trafiły też materiały biurowe niezbędne do realizacji przedsięwzięcia. Wszystkie projekty są dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 8.5 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne przez uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych RPOWZ. Będą realizowane do 2019 roku.

Emilia Jenda
Wydział Planowania i Rozwoju