DĘBNOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O. W DĘBNIE

Prezes Jan Robak
ul. Droga Zielona 1
74-400 Dębno
tel. /fax. +48 95 760 30 82, +48 95 760 24 44
e-mail: sekretariat@dtbs-debno.pl
www.dtbs-debno.pl


PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O. W DĘBNIE

Prezes Piotr Szymkiewicz
Ul. Baczewskiego 34
74-400 Dębno
tel. +48 95 760 30 81, +48 95 760 21 25
fax. +48 95 760 23 64
e-mail: pukdebno@post.pl
www.puk.debno.com


PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W DĘBNIE

Prezes Tomasz Maruszczak
ul. Droga Zielona 1
74-400 Dębno
tel. +48 95 760 22 59 +48 95 760 30 95
fax +48 95 760 30 95
e-mail: pwikdebno@post.pl
www.pwikdebno.pl