Powiększ zdjęcie. Dzieci z Przedszkola nr 1 w Dębnie24. edycja akcji Sprzątanie Świata – Polska 2017, organizowana przez Fundację Nasza Ziemia pod hasłem „Nie ma śmieci – są surowce” została przeprowadzona na terenie Gminy Dębno w dniach 11-20 września 2017 roku.

Głównym przesłaniem tegorocznej akcji było: zmiana postrzegania odpadów jako „śmieci” i dostrzeżenie ich surowcowego potencjału oraz zainspirowanie i zaktywizowanie Polaków do działania na rzecz środowiska i promowanie obowiązującego od 1 lipca 2017 roku standardu selektywnej zbiórki.

Gospodarka o Obiegu Zamkniętym, segregacja odpadów
oraz poszanowanie zasobów środowiska!!!

Przedmioty, które potocznie nazywamy śmieciami, są w rzeczywistości surowcami. Nie mogą one kończyć jako „śmieci” - na składowisku, w lesie czy w rzece, ale poprzez segregację powinny z powrotem trafiać do wykorzystania, funkcjonując jako zasób w Gospodarce o Obiegu Zamkniętym (GOZ). Albo jako rzeczy „z drugiej ręki” służyć innym.

Daj drugie życie przedmiotom, nie wyrzucaj ich pochopnie do kosza! Zrób wszystko, segreguj je, aby jeszcze komuś się przydały i nie trafiły niepotrzebnie na składowisko!

Gmina Dębno wraz z Nadleśnictwem Dębno i Nadleśnictwo Różańsko jak co roku przyłączyła się do akcji koordynując działania. Wyposażając uczestników i opiekunów w worki i rękawice, aby w bezpieczny sposób można było posprzątać tereny rekreacyjne, place zabaw, parki, lasy, czy trawniki z papierków po cukierkach i batonikach, butelek i kapsli, czy innych nie zawsze drobnych śmieci.

W akcji wzięły udział jak zawsze niezawodne dzieci i młodzież wraz z opiekunami z: Przedszkola nr 1 i nr 2 w Dębnie, Niepublicznego Przedszkola Towarzystwa Salezjańskiego w Dębnie, Szkół Podstawowych Nr 1 i Nr 3 w Dębnie, Cychrach, Różańsku, Sarbinowie, Smolnicy, Zespołu Placówek Oświatowych w Barnówku, Zespołu Szkół i Placówek w Smolnicy, Szkoły i Przedszkola Specjalnego Towarzystwa Salezjańskiego w Dębnie, Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych w Dębnie, Świetlic Środowiskowych i Rad Sołeckich w Bogusławiu, Krześnicy, Grzymiradzu, Sarbinowie. Łącznie w akcji wzięło udział prawie 1500 osób i zebrano ponad 200 worków śmieci. Usunięto kilka tzw. „dzikich wysypisk”. Łącznie zebrano ponad 2 tony odpadów różnego rodzaju. Przeprowadzono również akcje edukacyjne, pogadanki, konkursy, itp., aby młody człowiek uświadomił sobie, jak ważna jest prawidłowa gospodarka odpadami.

Dziękujemy wszystkim biorącym udział w akcji za czynny udział i właściwą postawę ekologiczną. Cieszymy się, że z roku na rok jest nas coraz więcej. Wspólnie dbajmy o nasze środowisko. Zapraszamy do dalszej współpracy już w przyszłym roku.

Gmina Dębno
Nadleśnictwo Dębno
Nadleśnictwo Różańsko