CENTRALA: 95 760 30 02 do 04

SEKRETARIAT: 95 760 3050

FAX: 95 760 2030

ADRES: Urząd Miejski w Dębnie
 ul. Marsz. J. Piłsudskiego 5
     74-400 Dębno

Budynek "A" - budynek główny urzędu.
Budynek "B" - dobudówka.

e- mail: bok@debno.pl
sekretariat@debno.pl

 

Wydział Administracyjno - Prawny
Stanowisko Imię i nazwisko e-mail Nr
pokoju
Tel.
wew.
Telefon
Kierownik Zofia Gajowniczek   2 budynek A 105 957691342
ds. organizacyjnych Monika Gaczyńska   104
ds. gospodarczych Monika Popławska ap@debno.pl
Sekretariat Mariola Leszke sekretariat@debno.pl 1
budynek A
103 957603050
ds. kadr i szkoleń Marzena Jarocka kadry@debno.pl 5
budynek B
116  
informatyk Anna Stańczak  informatyk@debno.pl 16
budynek B
133  
Jarosław Olobry    
Biuro Obsługi Klienta
ds. obsługi klienta Aneta Sypniewicz
bok@debno.pl
1,2
budynek B

106
107
parter

957603001 do 04
Janusz Fabiańczyk  
Biuro dowodów osobistych i ewidencji ludności (budynek A)
ds. dowodów osobistych Teresa Koblowska dowody@debno.pl 7
budynek A

110

111

I piętro

957604921
ds. ewidencji ludności
Małgorzata Borszcz
ewidencja@debno.pl

 

Wydział Finansowo-Budżetowy (budynek B)
Stanowisko Imię i nazwisko e-mail Nr pokoju Tel wew.
Skarbnik Iwona Pludra skarbnik@debno.pl 19
I piętro
124
ds. księgowości budżetowej

Adam Szyszka

 

20
I piętro
125
Płace

Elżbieta Trzcińska

 

 

 

18
I piętro
131
ds. księgowości i egzekucji podatków Joanna Marczuk   22
I piętro
127
ds. księgowości podatków i opłat Sylwia Kruszak   21
I piętro
126
Luiza Gulińska  
ds. wymiaru podatków i opłat Małgorzata Nowak   24
I piętro
129
Jolanta Kowalska   24
I piętro
129
ds. kontroli podatków lokalnych Agnieszka Dąbska   23
I piętro
150
ds. księgowości budżetowej Kamila Basowska   15
I piętro
130
ds. księgowości budżetowej i analizy budżetu Joanna Nowak  
Kasjer Elżbieta Maskalewicz   1
parter
128
Księgowość budżetowa Izabela Kwiatkowska  

13
I piętro

134
Mirosława Górecka  
Księgowość budżetowa Monika Stąsiek   14
I piętro
123

Agnieszka Moskalik

 

 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska (budynek B)
Stanowisko Imię i nazwisko e-mail Nr pokoju Tel. wew.
Kierownik Sebastian Dąbski   35
II piętro
140
ds. gospodarowania mieniem komunalnym Arkadiusz Borowski   36
II piętro
143
ds. sprzedaży lokali Magdalena Krawczuk  
ds. lokalowych Ireneusz Stępnik   6
parter
117
ds. nieruchomości rolnych Katarzyna Trybel   34
II piętro
142
ds. rolnictwa i melioracji Anna Paczewska   33
II piętro
141
ds. ochrony środowiska Barbara Rzechółka srodowisko@debno.pl
ds. gospodarki odpadami komunalnymi Magdalena Daćko - Dawidowicz odpady@debno.pl 32
II piętro
145
Agnieszka Sufisz
(zastępstwo)Katarzyna Kmita
 
Geodeta Ewa Nowak   25
II piętro
144

 

Wydział Planowania i Rozwoju (budynek B parter)
Stanowisko Imię i nazwisko Nr
pok.
Tel.
wew.
Telefon
Kierownik Adam Trzciński

10
parter

121 957604920
ds. zarządzania projektami
infrastrukturalnymi
ds. organizacji pozarządowych

Renata Jarmuszka-Izak
122
ds. zarządzania projektami społecznymi

Izabela Kubiak-Mazepa

ds. promocji i informacji Emilia Jenda

6
parter

118  

 

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej (budynek B)
Stanowisko Imię i nazwisko e-mail Nr pokoju Tel. wew.
Kierownik Piotr Szymkiewicz   29
II piętro
138
ds. drogownictwa Lidia Dembkowska   30
II piętro
139
ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa Krzysztof Matwijów  
Tomasz Jarema   25
II piętro
144
         
ds. ewidencji działalności gospodarczej Irena Jaślan epg@debno.pl 8
parter
119
ds. gospodarki komunalnej Dorota Mielczak gpin@debno.pl 9
parter
120

 

Straż Miejska i OC (budynek A, parter)
Stanowisko imię i nazwisko e-mail Nr pokoju Tel. wew. Telefon
Komendant
 
Zbigniew Podziński sm@debno.pl 5 112 95760 2008

ds. wojskowości i OC
Pełnomocnik
ds. patologii
społecznych

Anna Szymczyk debno@debno.pl
strażnik miejski Janusz Adamczyk   4 113  
Marian Klebieko  
Dariusz Stańczak  
Tomasz Zagórski  

 

Wydział Realizacji Inwestycji (budynek B, II piętro)
Stanowisko Imię i nazwisko e-mail nr
pok.
Tel.
wew.
Telefon
Kierownik Marek Potyraj   26 135  
ds. obsługi inwestycji Agnieszka Ludynia inwestycje@debno.pl 26 135 957603784
ds. przygotowania i
realizacji inwestycji
Jan Soluch   28 136  
Mariola Jarema   28 136  
Barbara Remberger   31 137  
   

 

Biuro Rady Miejskiej (budynek A, I piętro)
ds. obsługi Rady Miejskiej Monika Gubała brm@debno.pl 8 109
Samodzielne stanowisko (budynek B, parter)
Audytor wewnętrzny Urszula Wawruszczak audytor@debno.pl 7 114

 

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu ul. Droga Zielona 1 (II piętro)
Stanowisko Imię i nazwisko Adres e-mail Nr pok. Telefon
Kierownik Wioletta Drzewińska okis@debno.pl 209 957602098
ds. oświaty Anna Dutkiewicz

 

208 957603156
ds. kultury i sportu Agnieszka Olobry

 

ds. administracyjnych i informatyki Jakub Stryjewski   207
ds. technicznych i inwestycji Zbigniew Nizio  

 

Urząd Stanu Cywilnego ul. Mickiewicza 32 (budynek Biblioteki Publicznej - I piętro)
Stanowisko Imię i nazwisko Adres e-mail Tel./fax
Kierownik Maria Zając usc@debno.pl 957602337
Inspektor  Joanna Janczyszyn
Z - ca Kierownika Wiesława Kocaj

Numer rachunku bankowego GBS Barlinek O/Dębno 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001

Urząd Stanu Cywilnego przyjmuje interesantów w poniedziałki od 9:00-16:00 oraz od wtorku do czwartku w godz. 9.00-15.00 i piątki w godz. 9.00-14.00.

Centrum Wspierania Biznesu ul. Daszyńskiego 20
Imię i nazwisko Adres e-mail Tel./fax
Małgorzata Wawrzycka - Dawidowicz cwb@debno.pl 957603405
Łukasz Dombek

Kompetencje wydziałów