CENTRALA: 95 760 30 02 do 04

SEKRETARIAT: 95 760 3050

FAX: 95 760 2030

ADRES: Urząd Miejski w Dębnie
 ul. Piłsudskiego 5
     74-400 Dębno

Budynek "A" - budynek główny urzędu.
Budynek "B" - dobudówka.

 

Wydział Administracyjno - Prawny
Stanowisko Imię i nazwisko e-mail Nr
pokoju
Tel.
wew.
Telefon
Kierownik Zofia Gajowniczek z.gajowniczek@debno.pl 2 budynek A 105 957691342
ds. organizacyjnych Monika Gaczyńska m.gaczynska@debno.pl 104
ds. gospodarczych Monika Popławska ap@debno.pl
Sekretariat Mariola Leszke sekretariat@debno.pl 1
budynek A
103 957603050
ds. kadr i szkoleń Marzena Jarocka kadry@debno.pl 5
budynek B
116  
informatyk Anna Stańczak a.stanczak@debno.pl informatyk@debno.pl 16
budynek B
133  
Jarosław Olobry j.olobry@debno.pl informatyk@debno.pl  
Biuro Obsługi Klienta
ds. obsługi klienta Aneta Sypniewicz a.sypniewicz@debno.pl
bok@debno.pl
1,2
budynek B

106
107
parter

957603001 do 04
Janusz Fabiańczyk j.fabianczyk@debno.pl bok@debno.pl
Biuro dowodów osobistych i ewidencji ludności (budynek A)
ds. dowodów osobistych Teresa Koblowska dowody@debno.pl 7
budynek A

110

111

I piętro

957604921
ds. ewidencji ludności
Małgorzata Borszcz
ewidencja@debno.pl m.borszcz@debno.pl

 

Wydział Finansowo-Budżetowy (budynek B)
Stanowisko Imię i nazwisko e-mail Nr pokoju Tel wew.
Skarbnik Iwona Pludra skarbnik@debno.pl 19
I piętro
124
ds. księgowości budżetowej

Adam Szyszka

a.szyszka@debno.pl

20
I piętro
125
Płace

Elżbieta Trzcińska

Agnieszka Moskalik

e.trzcinska@debno.pl

a.moskalik@debno.pl

18
I piętro
131
ds. księgowości i egzekucji podatków Joanna Marczuk j.marczuk@debno.pl 22
I piętro
127
ds. księgowości podatków i opłat Sylwia Kruszak s.kruszak@debno.pl 21
I piętro
126
Luiza Gulińska l.gulinska@debno.pl
ds. wymiaru podatków i opłat Małgorzata Nowak m.nowak@debno.pl 24
I piętro
129
Agnieszka Wawryniuk a.wawryniuk@debno.pl 24
I piętro
129
ds. kontroli podatków lokalnych Anna Sufisz a.sufisz@debno.pl 23
I piętro
150
ds. księgowości budżetowej Kamila Basowska k.basowska@debno.pl 15
I piętro
130
ds. księgowości budżetowej i analizy budżetu Joanna Nowak j.nowak@debno.pl
Kasjer Elżbieta Maskalewicz e.maskalewicz@debno.pl 1
parter
128
Ksiągowość budżetowa Jolanta Kowalska j.kowalska@debno.pl

13
I piętro

134
Mirosława Górecka m.gorecki@debno.pl
Ksiągowość budżetowa Monika Stąsiek m.stasiek@debno.pl 14
I piętro
123
Izabela Kwiatkowska i.kwiatkowska@debno.pl

 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska (budynek B)
Stanowisko Imię i nazwisko e-mail Nr pokoju Tel. wew.
Kierownik Sebastian Dąbski s.dabski@debno.pl 35
II piętro
140
ds. gospodarowania mieniem komunalnym Arkadiusz Borowski a.borowski@debno.pl 36
II piętro
143
ds. sprzedaży lokali Magdalena Krawczuk m.krawczuk@debno.pl
ds. lokalowych Ireneusz Stępnik i.stepnik@debno.pl 6
parter
117
ds. nieruchomości rolnych Katarzyna Trybel k.trybel@debno.pl 34
II piętro
142
ds. rolnictwa i melioracji Anna Paczewska a.paczewska@debno.pl 33
II piętro
141
ds. ochrony środowiska Barbara Rzechółka srodowisko@debno.pl
ds. gospodarki odpadami komunalnymi Magdalena Daćko - Dawidowicz m.dawidowicz@debno.pl 32
II piętro
145
Katarzyna Kmita k.kmita@debno.pl
Geodeta Ewa Nowak e.nowak@debno.pl 25
II piętro
144

 

Wydział Planowania i Rozwoju (budynek B parter)
Stanowisko Imię i nazwisko e-mail Nr
pok.
Tel.
wew.
Telefon
Kierownik Beata Biaduń-Broda b.broda@debno.pl

10
parter

121 957604920
ds. zarządzania projektami
infrastrukturalnymi
ds. organizacji pozarządowych
Renata Jarmuszka-Izak r.jarmuszka@debno.pl 122
ds. zarządzania projektami społecznymi Izabela Kubiak-Mazepa i.mazepa@debno.pl
ds. promocji i informacji Emilia Jenda e.jenda@debno.pl

6
parter

118  

 

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej (budynek B)
Stanowisko Imię i nazwisko e-mail Nr pokoju Tel. wew.
Kierownik Andrzej Kornaś a.kornas@debno.pl 29
II piętro
138
Architekt Tomasz Klimek  
ds. drogownictwa Stefan Miszczyk s.miszczyk@debno.pl 30
II piętro
139
ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa Krzysztof Matwijów k.matwijow@debno.pl
Tomasz Jarema t.jarema@debno.pl 25
II piętro
144
ds. prac społecznie - użytecznych Zbigniew Nizio z.nizio@debno.pl 4
parter
115
ds. ewidencji działalności gospodarczej Irena Jaślan epg@debno.pl 8
parter
119
ds. gospodarki komunalnej Dorota Mielczak gpin@debno.pl 9
parter
120

 

Straż Miejska (budynek A, parter)
Stanowisko imię i nazwisko e-mail Nr pokoju Tel. wew. Telefon
Komendant Zbigniew Podziński sm@debno.pl 4 112 95760 2008
ds. wojskowości i OC Krystyna Kaniewska k.kaniewska@debno.pl
strażnik miejski Janusz Adamczyk j.adamczyk@debno.pl 5 113  
Marian Klebieko m.klebieko@debno.pl
Dariusz Stańczak d.stanczak@debno.pl
Tomasz Zagórski t.zagorski@debno.pl

 

Wydział Realizacji Inwestycji (budynek B, II piętro)
Stanowisko Imię i nazwisko e-mail nr
pok.
Tel.
wew.
Telefon
po. kierownika Marek Potyraj m.potryraj@debno.pl 26 135  
ds. obsługi inwestycji Agnieszka Ludynia a.ludynia@debno.pl
inwestycje@debno.pl
26 135 957603784
ds. przygotowania i
realizacji inwestycji
Jan Soluch j.soluch@debno.pl 28 136  
Mariola Jarema m.jarema@debno.pl 28 136  
Barbara Remberger b.remberger@debno.pl 31 137  
Andrzej Paluch a.paluch@debno.pl

 

Biuro Rady Miejskiej (budynek A, I piętro)
ds. obsługi Rady Miejskiej Ewa Bajkiewicz brm@debno.pl 8 109
Samodzielne stanowisko (budynek B, parter)
ds. kontroli wewnętrznej i audytu Uruszula Wawruszczak kontrola@debno.pl 7 114

 

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu ul. Droga Zielona 1 (II piętro)
Stanowisko Imię i nazwisko Adres e-mail Nr pok. Telefon
Kierownik Jarosław Ostry j.ostry@debno.pl 209 957602098
Pełnomocnik burmistrza
ds. patologii społecznych
ds. oświaty
Anna Dutkiewicz

a.dutkiewicz@debno.pl

okis@debno.pl

208 957603156
ds. kultury i sportu Joanna Stąsiek - Janicka

j.stasiek@debno.pl

ds. administracyjnych i informatyki Jakub Stryjewski j.stryjewski@debno.pl 207
ds. technicznych i inwestycji Kazimierz Żugaj  

 

Urząd Stanu Cywilnego ul. Mickiewicza 32 (budynek Biblioteki Publicznej - I piętro)
Stanowisko Imię i nazwisko Adres e-mail Tel./fax
Kierownik Maria Zając usc@debno.pl 957602337
Z - ca Kierownika Elżbieta Kotowska
Z - ca Kierownika Wiesława Kocaj

Numer rachunku bankowego GBS Barlinek O/Dębno 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001

Urząd Stanu Cywilnego przyjmuje interesantów w poniedziałki od 9:00-16:00 oraz od wtorku do czwartku w godz. 9.00-15.00 i piątki w godz. 9.00-14.00.

Centrum Wspierania Biznesu ul. Daszyńskiego 20
Imię i nazwisko Adres e-mail Tel./fax
Małgorzata Wawrzycka - Dawidowicz cwb@debno.pl 957603405

Kompetencje wydziałów