Powiększ zdjęcie. nowa droga Pierwszy odcinek ulicy Ofiar Katynia oddany został do użytku. Powstała nie tylko nowa nawierzchnia jezdni, ale przebudowano całą infrastrukturę techniczną drogi. Koszt inwestycji wyniósł około 2,8 mln złotych. Prawie 2,5 mln zł pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Przebudowa ul. Ofiar Katynia w Dębnie obejmowała odcinek o łącznej długości ok. 255 m, od ulicy Kościuszki do ulicy Słowackiego. Zakres prac obejmował kompleksową przebudowę całej infrastruktury drogowej. Powstała nowa nawierzchnia jezdni mineralno-bitumiczna i chodniki z kostki betonowej. Wybudowano linię oświetleniową i zamontowano 8 nowych lamp.

Nowa droga, płot betonowy, budynek

Największy zakres prac obejmował przebudowę infrastruktury technicznej podziemnej. Wykonano najpierw roboty rozbiórkowe kanalizacji i wodociągu oraz nieczynnego rurociągu gazowego. Następnie wybudowano nowe sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. Zapewniono także odwodnienie drogi poprzez wykonanie sieci deszczowej – grawitacyjnej.

Inwestycja wraz z nadzorem inwestorskim kosztowała 2 856 408 zł. Gmina Dębno na realizację projektu otrzymała 2 456 700 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Droga, chodnik

nowa droga, drzewa, budynki

Flaga Polski i godło Logotyp Polski Ład, Bank Gospodarstwa Krajowego

Wydział Planowania i Rozwoju