Aktualności

Mieszkaniec

      |---Urząd Miasta

            |------ Podstawowe informacje

            |------ Kierownictwo urzędu

            |------ Telefony

            |------ Rada Miejska

            |------ Straż miejska

            |------ Certyfikaty i wyróżnienia

            |------Symbole

                  |--------- Symbole urzędowe

                  |--------- Kalendarz kwietny

                  |--------- Złoty Dąb

                  |--------- Zasłużony dla Miasta i Gminy Dębno

                  |--------- Honorowy Obywatel Dębna

                  |--------- Logo i hasło promocyjne

            |------ Miasta Partnerskie

      |---Edukacja

            |------ Jednostki edukacyjne

            |------ Żłobek

            |------ Przedszkola

            |------ Szkoły podstawowe

            |------ Szkoły ponadpodstawowe

            |------ MOS

      |---Zdrowie

            |------ Szpital

            |------ Nocna i świąteczna opieka

            |------ Przychodnie

            |------ Koperta Życia

            |------ Warsztat Terapii Zajęciowej

            |------ Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna

            |------ Apteki

      |---Profilaktyka

            |------ MGKPiRPA

            |------ Punkt Interwencji

            |------ Punkt konsultacyjny

            |------ Zespół interdyscyplinarny

            |------ Klub Abstynenta

      |---Pomoc społeczna

            |------ ŚDS

            |------ DDS+

            |------ Jadłodzielnia

      |---Organizacje pozarządowe

            |------ Baza stowarzyszeń

            |------ Aktualności - OP

            |------Konkurs ofert

                  |--------- Ogłoszenia o konkursach

                  |--------- Dokumenty do pobrania

                  |--------- Regulamin

            |------ Zlecenie zadania, tryb uproszczony

            |------ Komisja oceniająca

            |------ Konsultacje społeczne

      |---Gospodarka odpadami

            |------ Prawo miejscowe

            |------ Deklaracja śmieciowa

            |------ Harmonogram wywozu odpadów

            |------ PSZOK

            |------ Sprawozdania i analizy

            |------Informacje o podmiotach

                  |--------- Rejestr Działalności Regulowanej

                  |--------- Gdzie oddać elektrośmieci?

                  |--------- Gdzie trafiają nasze odpady i kto je odbiera?

                  |--------- Wywóz nieczystości ciekłych

                  |--------- Odpady z gospodarstw rolnych

            |------ Pytania i odpowiedzi

            |------ Ochrona zabytków

      |---Edukacja ekologiczna

            |------Aktualności, akcje i konkursy

                  |--------- Akcje 2019

                  |--------- Akcje 2018

                  |--------- Akcje 2017

                  |--------- Akcje 2016

                  |--------- Akcje 2015

            |------ Ciekawe strony

            |------ Materiały edukacyjne

            |------ Materiały multimedialne

      |---Dofinansowania

            |------ Usuwanie azbestu

            |------ Przydomowe oczyszczalnie

      |---Bezpłatne powiadomienia

            |------ SISMS

            |------ Aplikacja moblina

      |--- Porządek w mieście

      |--- Gospodarka mieszkaniowa

      |---Cmentarze

            |------ Cmentarze komunalne

            |------ Groby wojenne

      |--- Nieodpłatna pomoc prawna

      |--- Dane statyczne

      |--- Jakość wody

      |--- Jednostki organizacyjne

      |---Budżet obywatelski

            |------ Edycja 2019

            |------ Edycja 2018

            |------ Edycja 2017

            |------ Edycja 2016

            |------ Edycja 2015

      |--- Informator

      |--- Sołectwa

      |--- Spółki komunalne

      |--- Biuletyn informacyjny

      |--- e-Urząd

      |--- Gminny System Mapowy

      |--- Prawo łowieckie

Turysta

      |--- Filmy

      |---Historia

            |------ Historia miasta

            |------ Bitwa pod Sarbinowem

            |------ Kalendarium

      |--- Zabytki

      |--- Gdzie zjeść

      |---Gdzie spać

            |------ Obiekty noclegowe

      |--- Agroturystyka

      |---Odpoczynek w lesie

            |------ Nadleśnictwo Dębno

            |------ Nadleśnictwo Różańsko

      |---Odpoczynek nad wodą

            |------ Spływ kajakowy

            |------ Jeziora

            |------ Kąpieliska

      |--- Komunikacja

      |--- Punkt Informacji Turystycznej

      |---Trasy rowerowe

            |------ Szlak Templariuszy i Joannitów

            |------ Szlak Humboldta

            |------ Szlak Śladami Historii

            |------ Szlak Północny - Łącznikowy

            |------ Szlak Południowy - Łącznikowy

      |--- Trasy piesze

      |---Trasy Nordic Walking

            |------ Trasa nr 1

            |------ Trasa nr 2

            |------ Trasa nr 3

            |------ Trasa nr 4

      |--- Spacer po mieście

      |--- Mapa

      |---Kultura

            |------ Dębnowski Ośrodek Kultury

            |------ Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dębno

            |------ Kalendarz imprez

            |------ 100 lat niepodległości

      |---Sport

            |------ Maraton Dębno

            |------ Ośrodek Sportu i Rekreacji

            |------ Kluby sportowe

            |------Obiekty sportowe i rekreacyjne

                  |--------- Pumptrack

                  |--------- Boiska i inne

                  |--------- Park miejski

            |------ Biegi Uliczne

      |---Ochrona środowiska

            |------ Fauna i Flora

            |------ Woda

            |------ Wyniki badań wody

            |------ Obszary chronione

            |------ Lasy

Inwestor

      |--- Oferta inwestycyjna

      |---Centrum Wspierania Biznesu

            |------ Centrum Wspierania Biznesu - Informacje

            |------ Punkt Obsługi Regionalnego Funduszu Pożyczkowego "POMERANUS"

            |------ Bezgotówkowe wadium przetargowe

      |--- Podatki

      |--- Miejscowe plany

      |--- Gminny System Mapowy

      |--- Strategia i programy rozwojowe

      |---Środki pozabudżetowe

            |------2014 - 2020

                  |--------- Projekty edukacyjne

                  |--------- Projekty inwestycyjne

                  |--------- Fundusz Dróg

                  |--------- Projekty społeczne

            |------ 2007 - 2013

            |------ 2003 - 2006

      |--- Inwestycje

      |--- Przetargi

      |--- Sprzedaż nieruchomości

Ważne

polecane

 • Fundusz Dróg Samorządowych
 • Powszechny Spis Rolny 2020
 • Centrum Usługowo - Doradcze
 • Zachodniopomorska Karta Rodziny i Seniora
 • Trnasmisje sesji Rady Miejkiej Dębna na żywo
 • Program Czyste Powietrze
 • Budżet Obywatelski Dębno
 • Cmentarze na terenie miasta i gminy Dębno
 • Gminny portal mapowy
 • Bezpłatny komunikator SMS
 • Maraton Dębno
 • Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej
 • Rodzina.gov.pl
 • Obywatel.gov.pl
 • DOK
 • Biblioteka Dębno
 • Powiat Myśliborski
 • Euroregion Pomerania
 • Związek Miast Polskich
 • Lider Pojezierza
 • Policja
 • Włóczykije Pojezierza