Powiększ zdjęcie. Kościół w DysznieBudowę istniejącej świątyni datuje się na XVI w. W XVIII w. do zachodniej ściany salowej świątyni dobudowano w konstrukcji ryglowej czworoboczną, barokową wieżę. W 1900 r. zmieniono zwieńczenie wieży nadbudowując trzeci drewniany człon przykryty stożkowym hełmem (kryty łupkiem).

polecane

 • Centrum Usługowo - Doradcze
 • Zachodniopomorska Karta Rodziny i Seniora
 • Trnasmisje sesji Rady Miejkiej Dębna na żywo
 • Program Czyste Powietrze
 • Budżet Obywatelski Dębno
 • Cmentarze na terenie miasta i gminy Dębno
 • Gminny portal mapowy
 • Bezpłatny komunikator SMS
 • Maraton Dębno
 • Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej
 • Rodzina.gov.pl
 • Obywatel.gov.pl
 • DOK
 • Biblioteka Dębno
 • Powiat Myśliborski
 • Euroregion Pomerania
 • Związek Miast Polskich
 • Lider Pojezierza
 • Policja
 • Włóczykije Pojezierza
 • Gmina Dębno w publikacji