Powiększ zdjęcie. Kościół w DolskuPosadowiony pośrodku wsi, w obrębie nawsia. Wzniesiony w 1740-1741 r. z fundacji Hansa Wilhelma von Mörnera, przebudowany w 1878 r. Jednonawowa orientowana świątynia barokowa z czworoboczną wieżą, przebudowaną w XIX w. w formach neobarokowych. Trójczłonową wieżę zwieńczono stożkowym hełmem krytym łupkiem. Nad tympanonem portalu zachodniego umieszczono płytę z herbami fundatorów kościoła: Beaty Elizy von Marwitz i Hansa Wilhelma von Mörnera. Wyposażenie z XVIII, XIX w.

polecane

 • Centrum Usługowo - Doradcze
 • Zachodniopomorska Karta Rodziny i Seniora
 • Trnasmisje sesji Rady Miejkiej Dębna na żywo
 • Program Czyste Powietrze
 • Budżet Obywatelski Dębno
 • Cmentarze na terenie miasta i gminy Dębno
 • Gminny portal mapowy
 • Bezpłatny komunikator SMS
 • Maraton Dębno
 • Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej
 • Rodzina.gov.pl
 • Obywatel.gov.pl
 • DOK
 • Biblioteka Dębno
 • Powiat Myśliborski
 • Euroregion Pomerania
 • Związek Miast Polskich
 • Lider Pojezierza
 • Policja
 • Włóczykije Pojezierza
 • Gmina Dębno w publikacji