Rzeka Myśla płynie przez Pojezierze Myśliborskie, Równinę Gorzowską i uchodzi do Odry w kotlinie Freienwalde. Powiat Myśliborski sąsiaduje bezpośrednio z graniczącą rzeką Odrą. Około 50% powierzchni gminy zajmują lasy. Jest to teren atrakcyjny dla turystów ceniących sobie dziką przyrodę. Jest to rzeka znajdująca się w II – III klasie czystości. Wokół rzeki znajduje się wiele ciekawych środowisk o randze lokalnej: lasów łęgowych, torfowisk, stawów i starorzeczy. Długość rzeki wynosi 95,6 km. W zlewni rzeki Myśli, a zwłaszcza w jej górnym biegu znajduje się znaczna ilość jezior. Przez poszczególne gminy przebiegają poniższe odcinki:

 • Boleszkowice 17 km,
 • Dębno 33 km (45%),
 • Lubiszyn 13,8 km (18%),
 • Myślibórz 8,8 km (12%),
 • Lipiany 9,2 km.

Na rzece znajdują się stałe zapory, które wymagają od kajakarzy przenoszenia sprzętu brzegiem. Płynąc Myślą kajakarze muszą pokonać różne przeszkody, czasami o dużym stopniu trudności. Szlak rozpoczyna się w Lipianach, przy plaży miejskiej nad jeziorem Wądół, a następnie wiedzie przez Myślibórz, gminę Dębno i Boleszkowice do ujścia Myśli do Odry i tam łączy się  z projektowanymi szlakami na Odrze.

polecane

 • Zachodniopomorska Karta Rodziny i Seniora
 • Trnasmisje sesji Rady Miejkiej Dębna na żywo
 • Program Czyste Powietrze
 • Budżet Obywatelski Dębno
 • Cmentarze na terenie miasta i gminy Dębno
 • Gminny portal mapowy
 • Bezpłatny komunikator SMS
 • Maraton Dębno
 • Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej
 • Rodzina.gov.pl
 • Obywatel.gov.pl
 • DOK
 • Biblioteka Dębno
 • Powiat Myśliborski
 • Euroregion Pomerania
 • Związek Miast Polskich
 • Lider Pojezierza
 • Policja
 • Włóczykije Pojezierza
 • Gmina Dębno w publikacji