Powiększ zdjęcia. Kościół w WarnicachKościół w Warnicach odnotowano w 1335 r. z okazji nadania przez magrabiego Ludwika Starszego patronatu nad kościołem kolegiacie w Myśliborzu. Na uposażenie kościoła były przeznaczone 4 łany gruntów. Średniowieczny kościół to świątynia bezwieżowa, salowa wzniesiona z kamienia. W 1853 (1858) r. gotycki kościół przebudowano, dostawiono ceglaną apsydę, kruchtę, zachodnią ścianę szczytową, a przy niej wieżę na planie czworoboku u podstawy, zakończoną 8-bocznym członem przykrytym ostrosłupowym hełmem. Wyposażenie z XV-XIX w.

polecane

 • Fundusz Dróg Samorządowych
 • Powszechny Spis Rolny 2020
 • Centrum Usługowo - Doradcze
 • Zachodniopomorska Karta Rodziny i Seniora
 • Trnasmisje sesji Rady Miejkiej Dębna na żywo
 • Program Czyste Powietrze
 • Budżet Obywatelski Dębno
 • Cmentarze na terenie miasta i gminy Dębno
 • Gminny portal mapowy
 • Bezpłatny komunikator SMS
 • Maraton Dębno
 • Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej
 • Rodzina.gov.pl
 • Obywatel.gov.pl
 • DOK
 • Biblioteka Dębno
 • Powiat Myśliborski
 • Euroregion Pomerania
 • Związek Miast Polskich
 • Lider Pojezierza
 • Policja
 • Włóczykije Pojezierza