Powiększ zdjęcie. Kościół w SmolnicyIstnienie kościoła w Smolnicy odnotowano w 1337 r. Świątynia datowana na 3-4 ćw. XIII w., wzniesiona z granitowej kostki układanej w regularnym wątku, jednonawowa, z masywną zachodnią wieżą (o szerokości równej nawie). W 1716 r. wieża otrzymała nowe barokowe zwieńczenie. W 1905 r. parcelę kościelną otoczono kamienno-ceglanym murem. Posadowiony w centrum wsi po wschodniej stronie głównej ulicy, w otoczeniu parku pałacowego stał się integralną część założenia pałacowego. W 1945 r. kościół spalono. Zachowały się kamienne mury obwodowe nawy i wieży. W 1984 r. odbudowany z zachowaniem wczesnogotyckiej formy (nie odbudowano barokowego zwieńczenia wieży). Należy do najstarszych kościołów w gminie i najpiękniejszych XIII-wiecznych budowli sakralnych województwa zachodniopomorskiego.

polecane

 • Fundusz Dróg Samorządowych
 • Powszechny Spis Rolny 2020
 • Centrum Usługowo - Doradcze
 • Zachodniopomorska Karta Rodziny i Seniora
 • Trnasmisje sesji Rady Miejkiej Dębna na żywo
 • Program Czyste Powietrze
 • Budżet Obywatelski Dębno
 • Cmentarze na terenie miasta i gminy Dębno
 • Gminny portal mapowy
 • Bezpłatny komunikator SMS
 • Maraton Dębno
 • Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej
 • Rodzina.gov.pl
 • Obywatel.gov.pl
 • DOK
 • Biblioteka Dębno
 • Powiat Myśliborski
 • Euroregion Pomerania
 • Związek Miast Polskich
 • Lider Pojezierza
 • Policja
 • Włóczykije Pojezierza