Powiększ zdjęcie. Kościół w SarbinowieKościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP został wzniesiony w 1825 r., przebudowany w 1832 i 1890-92 r. (wieża wg projektu Schinkla). Działka kościelna (pierwotna nekropolia) przestronna, otoczona kamiennym murem. Kościół murowany z ciosów kamiennych i cegły, częściowo tynkowany, orientowany, salowy, ze strzelistą wieżą. W sensie wystroju architektonicznego jest to kościół neogotycki. Wyposażenie kościoła pochodzi z 1 poł. XIX w.: neobarokowy (drewniany i polichromowany) ołtarz główny, drewniane empory i ławki, neogotycka chrzcielnica, świeczniki, witraże oraz trzy dzwony z 1920 r.

polecane

 • Centrum Usługowo - Doradcze
 • Zachodniopomorska Karta Rodziny i Seniora
 • Trnasmisje sesji Rady Miejkiej Dębna na żywo
 • Program Czyste Powietrze
 • Budżet Obywatelski Dębno
 • Cmentarze na terenie miasta i gminy Dębno
 • Gminny portal mapowy
 • Bezpłatny komunikator SMS
 • Maraton Dębno
 • Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej
 • Rodzina.gov.pl
 • Obywatel.gov.pl
 • DOK
 • Biblioteka Dębno
 • Powiat Myśliborski
 • Euroregion Pomerania
 • Związek Miast Polskich
 • Lider Pojezierza
 • Policja
 • Włóczykije Pojezierza
 • Gmina Dębno w publikacji