Powiększ zdjęcie. Kościół w RózańskuPierwszy kościół wzniesiono w 1489 r. Na pocz. XVIII w. wybudowano nową świątynię o kamiennych murach z ryglową wieżą, która spłonęła w 1734 r., odbudowana w 1735 r.
W 1872 r. gruntowna przebudowa kościoła: do elewacji wschodniej dostawiono półkolistą apsydę, do murów nawy – symetryczne skrzydła. W wyniku tych prac powstała budowla na planie łacińskiego krzyża o kamiennych murach, z drewnianą wieżą. Kościół poddano generalnemu remontowi po 1945 r., wymieniono m.in. pokrycie dachu z dachówki na blachę. Ogólnie kościół jest zachowany z nawarstwieniami od XVIII do XIX w.

polecane

 • Zachodniopomorska Karta Rodziny i Seniora
 • Trnasmisje sesji Rady Miejkiej Dębna na żywo
 • Program Czyste Powietrze
 • Budżet Obywatelski Dębno
 • Cmentarze na terenie miasta i gminy Dębno
 • Gminny portal mapowy
 • Bezpłatny komunikator SMS
 • Maraton Dębno
 • Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej
 • Rodzina.gov.pl
 • Obywatel.gov.pl
 • DOK
 • Biblioteka Dębno
 • Powiat Myśliborski
 • Euroregion Pomerania
 • Związek Miast Polskich
 • Lider Pojezierza
 • Policja
 • Włóczykije Pojezierza
 • Gmina Dębno w publikacji