Powiększ zdjęcie. kościół w OborzanachŚwiątynia posadowiona pośrodku wsi, stanowi dominantę architektoniczno-wysokościową zespołu ruralistycznego układu. Kościół filialny p.w. Św. Krzyża, wzniesiony w XIV wieku z regularnie obrobionych kostek granitowych, orientowany, salowy, z XVIII-wieczną (ryglową) wieżą wyprowadzoną z korpusu. W sensie architektonicznym jest to kościół gotycki. Wyposażenie w większości XIX-wieczne: empory, świeczniki oraz XVIII-wieczna rzeźba Chrystusa.

polecane

 • Centrum Usługowo - Doradcze
 • Zachodniopomorska Karta Rodziny i Seniora
 • Trnasmisje sesji Rady Miejkiej Dębna na żywo
 • Program Czyste Powietrze
 • Budżet Obywatelski Dębno
 • Cmentarze na terenie miasta i gminy Dębno
 • Gminny portal mapowy
 • Bezpłatny komunikator SMS
 • Maraton Dębno
 • Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej
 • Rodzina.gov.pl
 • Obywatel.gov.pl
 • DOK
 • Biblioteka Dębno
 • Powiat Myśliborski
 • Euroregion Pomerania
 • Związek Miast Polskich
 • Lider Pojezierza
 • Policja
 • Włóczykije Pojezierza
 • Gmina Dębno w publikacji