18 lip
2022
Komunikaty | Emilia Jenda

Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym 15-29.07.2022

Powiększ grafikę konuinktura w rolnictwie AK-RW dniach od 15 do 29 lipca br. na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych (AK-R). Badanie prowadzone jest cyklicznie, dwa razy w roku, tj. w styczniu i lipcu, a jego wyniki prezentowane są odpowiednio we wrześniu danego roku i marcu roku następnego. Badanie dostarcza informacji o tym jak rolnicy oceniają przeszłą (poprzednie półrocze) i bieżącą koniunkturę w gospodarstwach rolnych oraz prognozują jej zmiany w następnym półroczu, w tym m.in. pokazuje opłacalność produkcji rolnej czy aktualny popyt na produkty rolne. Informacje te są niezbędne do podejmowania decyzji o kierunkach rozwoju rolnictwa na poziomie kraju, województwa, ale także każdej gminy. Uczestnictwo jak największej liczby osób w badaniu jest kluczowe dla jego efektywności.

czytaj więcej

18 lip
2022
Komunikaty | Emilia Jenda

Moja społeczność wobec uchodźców – konkurs na wspomnienia, dzienniki i pamiętniki

Powiększ grafikę konkursu. Pełna treść w informacjiJeśli mieszkasz na wsi albo w miejscowości do dwudziestu tysięcy mieszkańców, a obecność uchodźców wpłynęła na życie Twoje i Twoich sąsiadów, to jest konkurs dla Ciebie. Jak zmieniło się Twoje życie osobiste i zawodowe? Czy Ty lub Twoi bliscy jesteście osobiście zaangażowani w działania na rzecz uchodźców? Na czym te działania polegają? A co zmieniło się w Twoim najbliższym otoczeniu i jak zmieniła się wieś/miejscowość? Jak zareagowały urzędy, szkoła czy firmy i organizacje pozarządowe? Jakie masz nadzieje, obawy albo oczekiwania wobec uchodźców i co sądzą Twoi sąsiedzi? Opowiedz nam o tym, biorąc udział konkursie IRWiR PAN. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone oraz opublikowane.

czytaj więcej

15 lip
2022
Komunikaty | Emilia Jenda

Konkurs dla strażaków ochotników Zapaleni do pomocy

Powiększ grafikę. zapaleni do pomocyAgencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza do udziału w konkursie pt. „Zapaleni do pomocy” Konkurs skierowany jest do wszystkich strażaków i jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z obszarów wiejskich. Ideą konkursu jest zaprezentowanie różnorodnych inicjatyw społecznych rodzących się na wsiach i w małych miejscowościach, których inicjatorami i współtwórcami są strażacy-ochotnicy. Na konkurs można zgłosić dowolne nagranie filmowe lub prezentację multimedialną, które przedstawiają efekty działalności strażaków-ochotników w swoich lokalnych społecznościach. Termin przesłania zgłoszenia upływa 31 sierpnia br.

czytaj więcej

15 lip
2022
Komunikaty | Emilia Jenda

Brak uwag do oferty PFSP

Powiększ logo gminy DębnoInformujemy, że do oferty Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego z siedzibą ul. Sowińskiego 72D/8; 70-236 Szczecin złożonej zgodnie z art.19a znowelizowanej ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w zakresie „Rodzina ma tę moc” - stosując tzw. tryb uproszczony - nie zgłoszono żadnych uwag i zastrzeżeń.

czytaj więcej

15 lip
2022
Komunikaty | Emilia Jenda

Brak uwag do oferty STS Dębno

Powiększ logo gminy DębnoInformujemy, że do oferty Stowarzyszenia Tenisa Stołowego Dębno z siedzibą w Dębnie ul. Jana Pawła II 10; 74-400 Dębno złożonej zgodnie z art.19a znowelizowanej ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w zakresie „Obóz sportowy tenisa stołowego w Drzonkowie” - stosując tzw. tryb uproszczony - nie zgłoszono żadnych uwag i zastrzeżeń.

czytaj więcej

12 lip
2022
Komunikaty | Emilia Jenda

Brak uwag do oferty Koła Chłopów Wiejskich w Różańsku

Powiększ logo gminy Dębno. Zielony napis Dębno Informujemy, że do oferty Koła Chłopów Wiejskich w Różańsku z siedzibą w Różańsko 112; 74-311 Różańsko złożonej zgodnie z art.19a znowelizowanej ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w zakresie „Poznajemy naszą małą Ojczyznę – Pomorze Zachodnie” - stosując tzw. tryb uproszczony - nie zgłoszono żadnych uwag i zastrzeżeń.

czytaj więcej

polecane

 • Pomoc obywatelom z Ukrainy
 • Program Czyste Powietrze
 • Cmentarze na terenie miasta i gminy Dębno
 • Obchody 450-lecia Dębna
 • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 • Centrum Usługowo - Doradcze
 • Zachodniopomorska Karta Rodziny i Seniora
 • Trnasmisje sesji Rady Miejkiej Dębna na żywo
 • Dofinansowanie z budżetu państwa
 • Budżet Obywatelski Dębno
 • Gminny portal mapowy
 • Bezpłatny komunikator SMS
 • Maraton Dębno
 • Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej
 • Obywatel.gov.pl
 • DOK
 • Biblioteka Dębno
 • Powiat Myśliborski
 • Euroregion Pomerania
 • Związek Miast Polskich
 • Lider Pojezierza
 • Policja
 • Włóczykije Pojezierza