26 paź
2020
Gospodarka | Emilia Jenda

Nabór wniosków w ramach rozwoju przedsiębiorczości

Logo: kółko z paskami zielony, niebieski, granatowy i napis Stowarzyszenie Lider Pojezierza Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”  informuje o możliwości składania wniosków w naborze 4/2020/PDG o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Termin składania wniosków: 5 - 20 listopada 2020 r. (do godz.12:00).

czytaj więcej

21 paź
2020
Gospodarka | Emilia Jenda

Nowy plac zabaw w Dębnie

Powiększ zdjęcie.Plac zabaw, huśtawka, karuzela, zjeżdżalnia, blokPomiędzy blokami przy ulicy Jana Pawła II i ulicy Bohaterów Września powstał mały plac zabaw. Zadanie w zeszłym roku zostało zgłoszone i wybrane przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego. Koszt inwestycji wyniósł łącznie z pracami projektowymi 31.898,50 zł brutto.

czytaj więcej

15 paź
2020
Gospodarka | Emilia Jenda

Nowoczesna stacja uzdatniania wody w Dębnie

Powiększ zdjęcie z lotu ptaka. Widoczna cała stacja z góry, budynki, drzewaZakończono modernizację Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Kosynierów w ramach inwestycji „Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni mechaniczno – biologicznej w Dębnie wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody” współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Przedsięwzięcie realizuje Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Dębnie.

czytaj więcej

02 paź
2020
Gospodarka | Emilia Jenda

Przy szkole w Cychrach powstał parking

Powiększ zdjęcie. Boisko, zieleń, drogaGmina Dębno zakończyła inwestycję, jaką była budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Cychrach. Jego budowa podniesie poziom bezpieczeństwa uczniów i umożliwi parkowanie samochodów rodzicom dowożącym dzieci do szkoły. 

czytaj więcej

polecane

 • Fundusz Dróg Samorządowych
 • Powszechny Spis Rolny 2020
 • Centrum Usługowo - Doradcze
 • Zachodniopomorska Karta Rodziny i Seniora
 • Trnasmisje sesji Rady Miejkiej Dębna na żywo
 • Program Czyste Powietrze
 • Budżet Obywatelski Dębno
 • Cmentarze na terenie miasta i gminy Dębno
 • Gminny portal mapowy
 • Bezpłatny komunikator SMS
 • Maraton Dębno
 • Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej
 • Rodzina.gov.pl
 • Obywatel.gov.pl
 • DOK
 • Biblioteka Dębno
 • Powiat Myśliborski
 • Euroregion Pomerania
 • Związek Miast Polskich
 • Lider Pojezierza
 • Policja
 • Włóczykije Pojezierza