Ustalono ceny za wywóz śmieci w Gminie Dębno
Poniedziałek  10-12-2012   /  wprowadził:  Emilia Jenda   /  Wyświetleń:  3518
grafika

Radni podczas listopadowej sesji przyjęli pakiet uchwał dotyczących nowego systemu gospodarowania odpadami. Ustalono m.in.: stawki za odbiór śmieci, które od lipca 2013 roku wyniosą 14 zł za śmieci posegregowane oraz 19 zł za śmieci nieposegregowane.

 

Od lipca przyszłego roku obowiązek odbioru i utylizacji odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych spada na gminę. Niezbędne stało się więc przygotowanie i opracowanie nowych zasad funkcjonowania systemu śmieciowego.

 

W dniu 29 listopada br. przyjęto uchwały w sprawie:

 

Ponieważ przyjęty pakiet uchwał jest bardzo obszerny nie da się go omówić w kilku zdaniach. Z początkiem 2013 roku rozpocznie się akcja informacyjna, której celem będzie zapoznanie społeczności z nowymi zasadami funkcjonowania systemu śmieciowego.

 

Jedną z ważniejszych uchwał była ta dotycząca wysokości stawek za odbiór śmieci. Opłata zgodnie z przepisami ma pokrywać koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz koszty obsługi administracyjnej tego systemu.

 

W opłatę wliczone są także koszty związane: z likwidacją dzikich wysypisk i kwartalną zbiórką odpadów wielkogabarytowych oraz koszty edukacji ekologicznej. Wydatki te do tej pory pokrywane były z budżetu gminy i nie wchodziły do obecnie obowiązującej stawki. Od lipca zacznie funkcjonować punkt selektywnego zbierania odpadów, którego do tej pory nie było. Do tego punktu każdy mieszkaniec będzie mógł dostarczyć bezpłatnie posegregowane odpady, takie jak: czysty gruz, tekstylia, chemikalia, odpady wielkogabarytowe (meble), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (RTV i AGD), odpady zielone (np. skoszona trawa), opony itp. Punkt będzie funkcjonował w dni robocze, a także w soboty. Jego utworzenie jak i funkcjonowanie - w tym utylizacja odebranych odpadów – jest znacznym kosztem.

 

Stawki ustalone zostały na podstawie przeprowadzonej kalkulacji kosztów funkcjonowania systemu. Wykazała ona, że niezbędne jest przyjęcie stawek w wysokości 14 zł i 19 zł od osoby miesięcznie. Pierwsza z nich dotyczy opłaty w przypadku, gdy właściciel zadeklaruje segregację odpadów, a druga gdy segregacja nie będzie realizowana. Niższych stawek opłat nie można przyjąć, bo nie pokryją kosztów systemu.

 

W gminach ościennych stawki te są porównywalne do tych ustalonych w naszej gminie. Szansą na obniżenie stawek opłat jest faktycznie prowadzona przez nas segregacja odpadów już w domu. Hasło jakie pojawi się w materiałach informacyjnych „SZUKAJ ZYSKU W ODZYSKU” też do tego namawia. Tylko od nas zależy czy nauczymy się i przyzwyczaimy do segregowania odpadów.

 

Jednocześnie zachęcam do zapoznawania się z kolejnymi artykułami i materiałami informacyjnymi dotyczącymi tej kwestii. Zawierać one będą informacje o obowiązkach gminy, obowiązkach właścicieli nieruchomości oraz abecadło nowego systemu śmieciowego jaki będzie obowiązywał od 1 lipca 2013 roku.

 

Arkadiusz Borowski

Kierownik

Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Wyślij link mailem
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
bbbb.png
debno_sisms_1.png
Light rain showerCzwartek
21/10°C
Patchy rain nearbyPiątek
22/10°C
SunnySobota
25/14°C
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 5
74-400 Dębno
tel. 95 760 30 02
grafika
Dodano: 08-06-2012
Charakter: Niezabudowana
grafika
Dodano: 20-01-2009
Charakter: Niezabudowana
grafika
Dodano: 08-06-2012
Charakter: Niezabudowana
grafika
Dodano: 31-05-2012
Charakter: Niezabudowana
BO.jpg
organizacje.jpg
plik_duzy_2015.png
srodki.jpg
pełny baner mały.png
1235.png
baner-dok.jpg
baner-biblioteka.jpg
baner-maraton.jpg
baner-mgkpirpa.jpg
baner-eboi.jpg
baner-centrum.jpg
Dodaj ogłoszenie
Zapraszamy redaktorów społecznych do zamieszczania nowych ogłoszeń.
Stronę odwiedziło 12180347 osób

Najczęściej czytane
«